Sommerhilsen

Kære Alle

Corona har ikke helt sluppet taget i Danmark. Vores arbejdsdage er stadig præget af de forholdsregler der må tages og dåb, vielser, begravelse, højmesser mv. skal prioriteres og tilrettelægges, så alle er trygge, både besøgende og ansatte.

Jeg vil i denne lille hilsen minde jer alle om, at ingen er i gæld til arbejdsgiver med hensyn til arbejdstimer.

I hjemsendelsesperioden har en fuldtidsansat arbejdet 37 timer hjemmefra. Dette er uanset om der har være opgaver til at udfylde tiden eller ej – det gælder på samme måde for en deltidsansat.

Jeg vælger at skrive dette til jer, da jeg har hørt enkelte (og enkelte er 2) som har fået oplyst, at nu forventes der så lidt ekstra åbningstid og medvirken ved kirkelige handlinger, som sagtens kan klares pga. de timer arbejdsgiver har tilgode fra hjemsendelsesperioden fra 12. marts til 17. maj.

Der er ingen skyldige timer efter hjemsendelsesperioden. MEN jeg vil meget gerne opfordre til en god dialog og fleksibilitet i forhold til de ekstra opgaver der naturligt vil være efter en nedlukning i så lang en periode. Og nedlukningen er jo stadig delvis aktuel, da vi endnu ikke har åbnet kirkerne på ”fuld tryk”.

Så fra formanden en opfordring til, at vi får lukket kirkerne op ligeså smukt som vi fik lukket ned.

Jeg tillader mig at kalde nedlukningen smuk, da vi som faglig organisation ikke har modtaget mange henvendelse i forbindelse med nedlukningen.

Vi er opmærksomme på at retningslinjerne for genåbningen af folkekirken og andre trossamfund kunne være udformet meget mere præcist – specielt inden for kordegnens arbejdsområde. Det vil bestyrelsen ved senere evaluering af arbejdet i sektor-gruppen orientere om.

Med disse få ord vil jeg ønske alle en varm og afslappet sommer, med ferien som et pusterum før det igen er tid til at tage fat på nye opgaver og udfordringer.

Henrik Kristoffersen
Formand


Tilmelding til Landskursus 2020 

Det er nu muligt at tilmelde sig Kordegneforeningens Landskursus 2020, der afholdes 5.-6. oktober.

De praktiske oplysninger med program, priser m.m. finder du under menupunktet "Landskursus 2020". Her er det også muligt at finde programmet i en printvenlig udgave, du kan give til dit menighedsråd.

Tilmelding til kursus skal foregå via linket:  

http://www.kordegn.net/Landskursus/

Tilmeldingfristen er 1. august.

Med venlig hilsen

Landskursusudvalget


Lønforhandling 2020

Skema til ansøgning om lønforhandling er nu tilgængelig.

Skemaet kan du finde under menupunktet "det faglige hjørne"/lønforhandling.

Skemaet er tilgængelig som både PDF- og Word-fil. 

Skemaet sendes pr. mail til lon@kordegn.dk og skal være foreningens lønudvalg i hænde senest d. 1. august. 

Med venlig hilsen
Lønudvalget