Slide-show fra Kirkeministeriets ajourføringskursus er tilgængelig på DAP - under fanen Grupperum

Slides fra nogle af årets temaer kan du finde her:

Effektivitet på arbejde 

Ferieaftale, seniorordning m.m. 

Personalejura