Formandens skriver...

For de fleste er sommerferien afviklet og efterårets opgaver med opstart af sognets mange aktiviteter er igangsat.

Også i bestyrelsen er vi godt i gang. Inden sommerferien sendte vi via kredsformændene et spørgeskema ud til alle kordegne. I skrivende stund er alle besvarelser endnu ikke modtaget af bestyrelsen. Tak til alle jer, der benyttede muligheden til at præge, hvad Danmarks Kordegneforening bl.a. skal arbejde med fremover. Også en tak til kredsformændene for aktiv deltagelse i dette projekt, der danner grundlag for et visionsseminar for kredsformænd og landsbestyrelsen sidst i september måned.

 Verificeringsopgaven fremover

Torben Stærgaard fra Kirkeministeriet fortalte på vores landskursus i Nyborg at Person-erfa-gruppen, hvor vores forening er repræsenteret med mig og Jørgen Lauritzen, der er formand for foreningens uddannelsesudvalg, ville blive inviteret til møde om verificeringsopgaven fremover. Dette møde blev holdt inden sommerferien. Kort fortalt ønsker ministeriet verificeringsopgaven (verificering af dansk fødte personer) centraliseret og ikke blot ønsker de det. Vi blev mødt med, at ministeriets ledelse havde besluttet at opgaven skal centraliseres. De anslår at det kommer til at dreje sig om ca. 25.000 årlige verificeringer de næste 6 år og at den årlige udgift vil være på 1 million kroner til løn til de 2 medarbejdere, der skal løse opgaven.

For det første er min vurdering, at 2 mand ikke kan løse 25.000 verificeringer årligt, da hver sag først skal behandles (anmodning skal læses) og sagen skal findes på arkivalier-online. Bare det at finde en sag vil tage flere minutter. Jeg vil anslå at hver sag vil tage 15. minutter i gennemsnit. Ministeriets forslag og beslutning om at centralisere verificeringen, vil derfor højst sandsynligt komme til at koste folkekirken mere end den omtalte årlige million kroner for en opgave, som allerede er budgetteret ude i provstierne.

Vi har klart meddelt Kirkeministeriet vores holdning, at som forening ønsker vi verificeringsopgaven løst lokalt i provstierne og at dette kan gøres uden ekstra lønkroner, men blot ved en omfordeling inden for det enkelte provsti.

Jeg vil opfordre Kirkeministeriets ledelse til at genoverveje deres beslutning om centralisering af verificeringsopgaven. Kordegnene har siden år 2000 løftet denne opgave for folkekirken omhyggeligt og på et højst fagligt niveau og vi ønsker at fortsætte med dette, og vi vil også gerne inden for det enkelte provsti bidrage til en lokal løsning på verificeringsopgaven.