Orientering fra formanden

I foråret besluttede bestyrelsen at arbejde med foreningens vision og mål for de kommende år. Vi afsatte et beløb til at arbejde med dette, samtidig lovede vi at inddrage alle medlemmerne i arbejdet med, hvor foreningen skal hen og hvilke indsatsområder, der er vigtige.

Vi lagde ud med en spørgeskemaundersøgelse udsendt til den enkelte kordegn via kredsformanden. Tak til alle jer, der valgte at svare på undersøgelsen.

I slutningen af september mødtes landsbestyrelsen, vore 2 ansatte og kredsformændene til et seminar over 2 dage, hvor jeres besvarelser blev samlet og behandlet og i fællesskab arbejdede vi os frem til 4 mål for de kommende 3-4 år. Undervejs arbejdede vi med foreningens styrker, svagheder, trusler og muligheder.

Visionen for Danmarks Kordegneforening er:

Danmarks Kordegneforening vil med dig i centrum være en effektiv og kompetent organisation.
Vi vil gennem aktiv og synlig dialog vise, at vi skaber langsigtede, stabile og innovative løsninger til
gavn for vore medlemmer og Den danske Folkekirke.

Med visionen for øje blev de 4 mål som følger med tilhørende indsatområder:

Mål 1:

Profilering:

Vi vil styrke vores profil overfor medlemmer og interessenter

Her nogle af indsatsområderne:

- flere nyhedsmails med ét eller få emner, samme info på hjemmesiden

- blok på hjemmesiden

- bestyrelsens aktiviteter skal synliggøres bedre, mødekalender på hjemmesiden og kort resumé af møderne

- høringssvar på hjemmesiden

Mål 2:

Kordegnerollen:

Vi vil gøre kordegnen til det naturlige omdrejningspunkt for sognets administration og daglige ledelse

Her nogle af indsatsområderne:

- landskurset

- byde ind på den aktuelle spørgeundersøgelse om lettelse af menighedsrådsarbejdet

- mobilisering af medlemmerne i forhold til rollen

Mål 3:

Vilkår og trivsel:

Vi vil videreudvikle arbejdet med gode løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne – med særligt fokus på medlemmernes trivsel

Her nogle af indsatsområderne:

- oprettelse af menupunkt på hjemmesiden om værd at vide, hvis du overvejer at søge stilling som kordegn

- give medlemmerne råstyrke og mod til at søge lønforhandling

Mål 4:

Netværk og uddannelse:

Vi vil sikre medlemmernes faglighed gennem netværksdannelse og relevante uddannelsestilbud samt en styrkelse af grunduddannelsen

Her nogle af indsatsområderne:

- opstart af frivillig mentorordning på stiftsniveau

- Ideer til relevante uddannelsestilbud via medlemmerne

- Aktiv deltagelse i udvikling af grund- og efteruddannelse

4 udvalg bestående af kredsformænd og landsbestyrelsesmedlemmer arbejder videre med de 4 mål og indsatsområder og løbende vil nye tiltag blive sat i gang.

Bestyrelsen vil i hele forløbet med mål og indsatsområder løbende drøfte og inddrage kredsformændene.

Torben Bækgaard-Salling