Høringssvar

 

I forbindelse med en revidering af bekendtgørelsen om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene har Kordegneforeningen modtaget et udkast i høring. Foreningen har sendt følgende høringssvar:
 

Samlet set mener Danmarks Kordegneforening: 

  • At bekendtgørelsesforslaget bør indrettes, således at én ansat kirkefunktionær skal have mulighed for at ønske et ekstraordinært medarbejdermøde. 

Generelle bemærkninger: 

Et godt, trygt og åbent arbejdsmiljø skabes ikke ved at en ansat kirkefunktionær skal være enig med en anden kirkefunktionær, om at der er behov for et ekstraordinært medarbejdermøde.

Tilmed med den yderligere betingelse, at de to kirkefunktionærer, skal komme fra hvert sit forhandlingsområde.

Hvis en ansat kirkefunktionær oplever et behov for et ekstraordinært medarbejdermøde, skal den ansatte ikke presse ud i at skulle danne alliancer med fare for at dette kan opleves og tolkes som illoyalt overfor øvrige kolleger eller ledelse.

Der er behov for ligestilling mellem de ansatte på arbejdspladsen- præster og kirkefunktionærer. 

Konkrete bemærkninger: 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, at menighedsrådet kan beslutte, at der afholdes flere medarbejdermøder årligt eller ekstraordinært medarbejdermøde. Af § 2, stk. 2. fremgår det, at ekstraordinært medarbejdermøde afholdes, når én af de i § 1, stk. 2, nr. 3, nævnte præster eller mindst to ansatte fra hvert sit forhandlingsområde ønsker det.

Danmarks Kordegneforening kan ikke se det saglige i, at kræve, at to ansatte fra hvert sit forhandlingsområde, skal være enige om at ønske et ekstraordinært medarbejdermøde, før en kirkefunktionær kan få sådan et ønske gennemført. 

Torben Bækgaard-Salling

Læs Ministeriets udkast til ny bekendtgørelse her.